Onze visie

Home / Onze visie

Onze visie

“Financiële gezondheid is alleen bereikbaar als consumenten altijd en overal grip, inzicht en vertrouwen hebben in de eigen financiële huishouding.”

Dagelijks zetten vele medisch specialisten en patiëntenverenigingen zich in om de kwaliteit van leven en zorg voor patiënten te verbeteren. Hierbij hebben medische, ondersteunende en op medische zorg gerichte onderwerpen vooral de aandacht. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de ‘financiële gezondheid’ minstens zo belangrijk is voor het welzijn van de patiënt en zijn/haar omgeving.

Veel patiënten zijn zich hiervan wel bewust, maar er wordt niet gemakkelijk over gesproken. Veelal ontbreekt het aan kennis, tools en vooral inzicht en overzicht. De bereidheid om hiervoor financieel advies in te winnen is ook beperkt. Hierdoor dreigt een belangrijke groep tussen wal en schip te geraken.

De Stichting Pro Deo Planner biedt, met een landelijk netwerk van gekwalificeerde financiële planners, een onafhankelijk platform. Door middel van lezingen tijdens patiënten-bijeenkomsten, bieden we relevante informatie over belangrijke financiële thema’s.

Wij nodigen u van harte uit zich in te schrijven via onze website of uw patiëntenvereniging.

Visie

Comments are closed.