Dienstverleningsbelofte

Home / Dienstverleningsbelofte

Dienstverleningsbelofte

De Stichting Pro Deo Planner is een onafhankelijke organisatie, zonder winst-oogmerk. Wij willen de toegang tot persoonlijke financiële planning voor iedereen mogelijk maken. Onze visie is dat financiële gezondheid alleen bereikbaar is als consumenten altijd en overal grip, inzicht en vertrouwen hebben in de eigen financiële huishouding.

Om dit mogelijk te maken helpen wij consumenten met het verkrijgen van inzicht en overzicht in de eigen financiële situatie. Dit doen we via collectieve presentaties aan de leden van derden-organisaties zoals patiëntenverenigingen, vakbonden en/of belangenverenigingen die onze dienstverlening stimuleren aan hun leden.

We werken samen met een landelijk netwerk van gekwalificeerde financieel adviseurs die deze dienstverleningsbelofte onderschrijven en een deel van hun tijd hiervoor belangeloos inzetten.

Op deze wijze kunnen we financiële en fiscale thema’s actueel en relevant overbrengen. Met als primair doel handvatten aanreiken om consumenten hun huidige financiële en persoonlijke situatie – daar waar mogelijk – zelf te laten verbeteren en onderhouden.

Enkel en uitdrukkelijk op verzoek van consumenten, aangesloten bij een door onze stichting erkende derden-organisatie, behoort individueel advies tot een mogelijke optie. Hierbij zal een inkomens- en/of vermogensafhankelijk kostprijsmodel worden toegepast teneinde de doelstelling van onze stichting maximaal te ondersteunen.

Comments are closed.