Home / berichten / Zelfstandigen maken pensioenambities niet waar!
single

Zelfstandigen maken pensioenambities niet waar!

Als het gaat om de hoogte van het pensioen en de gewenste pensioendatum, hebben zelfstandig ondernemers dezelfde ambities als mensen in loondienst. Uit Netspar-onderzoek blijkt echter dat zij vaak te weinig sparen, een laag bedrijfsvermogen hebben en kwetsbaar zijn op de huizenmarkt. Daardoor dreigen zij hun verwachtingen niet waar te maken.

Bron VVP 7 november 2016

Het beeld van de rijke ondernemer die voor de oude dag terug kan vallen op zijn opgebouwde bedrijfskapitaal, blijkt maar voor een zeer beperkte groep mensen te kloppen. De grootste groep zelfstandigen in Nederland bestaat uit zzp’ers met een zeer gering bedrijfsvermogen en beperkte pensioenopbouw in de tweede pijler. Slechts een derde van de zelfstandigen neemt deel aan een aanvullend particulier pensioenspaarplan. Ook blijkt de resthypotheek aan het einde van de looptijd vaak aanzienlijk voor zelfstandigen. Al deze factoren leiden ertoe dat zelfstandigen een stuk minder kans hebben bij pensionering hun pensioenambities waar te maken.
Het feit dat zelfstandigen hun gewenste pensioenbesparingen permanent lijken uit te stellen, vereist beleidsingrijpen, aldus de onderzoeker. Opties als een algemene verplichtstelling, of langer doorwerken, kunnen op weerstand stuiten. Het advies is de keuzearchitectuur voor de pensioenvoorbereiding van zelfstandigen te herzien. Bijvoorbeeld door de ‘opt-in’ status van de huidige pensioenregelingen voor zelfstandigen te wijzigen in een ‘opt-out’ variant; een basisregeling waar elke zelfstandige automatisch aan deelneemt, tenzij hij zelf aangeeft hier (kosteloos) uit te willen stappen.